Filmowania wnętrza serca

Możliwość jednoczesnego z angiografią filmowania wnętrza serca w dwóch płaszczyznach daje piękny obraz jego pracy w nieprawidłowych warunkach anatomicznych.

Dynamiczny w ostatnich latach rozwój echokardiografii dostarczył kardiochirurgom nowej bezkrwawej i dokładnej metody badania wad serca. Odczytanie tego badania wymaga od chirurga odpowiedniego doświadczenia, a więc przeszkolenia, tak by nie był on całkowicie uzależniony od kardiologa. Echokardiografia nie zastąpi jednak angiografii całkowicie w przypadkach dzieci z TV, ponieważ badanie angiograficzne może być wykorzystane jednocześnie jako zabieg łagodzący skutki wady, czyli jako zabieg leczniczy, wprowadzony w 1966 r. przez amerykańskiego kardiologa Rashkinda. Przed jego wprowadzeniem u dzieci z TV, u których występowało zbyt małe mieszanie się krwi, wykonywano zazwyczaj zabieg Blalocka- -Hanlona, opisany w 1948 r. Z innych wykonywanych operacji, stosowanych w przypadkach nadmiernego przepływu przez płuca, jest sztuczne zwężenie pnia płucnego, operacja Dammanna-Müllera (p. str. 175), u dzieci zaś ze skąpym przepływem płucnym zespolenie Blalocka-Taussig (p. str. 162).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>