Eugenol

Szybko pojawiły się leki wypierające toksyczną kokainę: zsyntetyzowana przez Gie- sela w r. 1904 tropokaina, stowaina wprowadzona przez Fourneau w r. 190410, nowokaina (prokaina) opisana przez Einhorna w r. 189911, następnie w r. 1904, spopularyzowana przez Heinricha Brauna w r. 190512.

W r. 1929 Meischer i Uhlmann14 wprowadzili do użycia nuperkainę. W r. 1943 Lofgren i Lundqvist zsyntetyzowali lignokainę, którą po raz pierwszy zastosował Gordh w r. 19481G.

Eugenol (olejek goździkowy) jako środek do miejscowej analgezji po raz pierwszy użyty został w stomatologii w r. 189016. Igła podskórna opisana została przez Rynda (1801-1861) z Dublina w r. 184517, przez Pravaza z Lyonu w r. 185318 i przez Alexandra Wooda z Edynburga w r. 185519. Ten ostatni wynalazł również strzykawkę oraz spopularyzował leczenie neuralgii przez ostrzykiwanie bolesnych miejsc morfiną (p. również: Jones N. H„ „Studia nad początkiem i wczesnym rozwojem leczenia wstrzyknięciami podskórnymi”, J. Hisl. Med., 1947, 2, 201).

„Analgezja miejscowa” – termin użyty po raz pierwszy przez Harveya Cushinga (1869-1939) w r. 1901 przy opisie leczenia bólu za pomocą blokady nerwowej20.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>