Enterocytozoon bieneusi Desportes

Kosmopolityczny pierwotniak

Występowanie. Kosmopolityczny pierwotniak pasożytujący wewnątrzkomórkowe, zaliczany do mikrosporydiów (microsporidia). Występujące u ludzi pasożyty tego typu (Microspora) mogą być klasyfikowane także do innych gatunków: np. En- cephalitozoon cuniculi Levaditi et al., 1923 – zajmuje ośrodkowy układ nerwowy, Encephalitozoon hellem Didier et. al., 1993 – pasożytuje w gałce ocznej, Encephali- tozoon intestincilis Cali et al., 1993 – wykrywany w przewodzie pokarmowym w za-rażeniach E. intestincilis możliwe bywa przenoszenie mikrosporydiów wewnątrz makrofagów do różnych odcinków jelit oraz w części przypadków do wątroby, płuc i nerek.

Budowa i rozwój. W komórkach ustroju człowieka mikrosporydia są wielkości 1,5-2 pm, wokół nich tworzą się duże wodniczki. W postaciach powstających ze spory wewnątrz komórki żywiciela wyróżnia się biegunową torebkę, z nicią biegunową zakończoną wyrzuconą z pierwotniaka sporoplazmą. U człowieka w obrębie przewodu pokarmowego tworzą się postacie rozwojowe przypominające cykle różnych kokcydiów. Spory (mikrospory pierwotniaka) z kałem, moczem, plwociną dostają się do środowiska są postaciami inwazyjnymi dla nowego żywiciela. Wrotami inwazji są jama ustna (droga per os) lub jamy nosa (per nasum) i inne, np. uszkodzona spojówka i rogówka.

Chorobotwórczość. Wywołuje enterocytozoonozę (enterocytozoonosis) prze-biegającą podobnie jak kryptosporydioza, z biegunką, bólami brzucha, nudnościami, wymiotami i podwyższoną temperaturą ciała.

W przypadkach poszerzenia inwazji mikrosporydiów do ośrodkowego układu nerwowego spostrzegano okresowo pojawiające się drgawki, silne bóle głowy oraz inne objawy neurologiczne u pacjentów z AIDS opisano śmiertelne zespoły zapalenia opon mózgowych i mózgu oraz inne ciężkie mikrosporydiozy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>