EKOTIOPANIAN W KROPLACH OCZNYCH

i. EKOTIOPANIAN W KROPLACH OCZNYCH. Jest to środek blokujący esterazę cholinową, stosowany w leczeniu jaskry. Po podanej do intubacji dawce sukcynylocholiny może wystąpić przedłużony bezdech.

-3. Przepływ krwi. Im większy jest przepływ krwi przez mięsień, tym wcześniej wystąpi i szybciej skończy się blok nerwowo-mięśniowy. 4. Temperatura ciała. Niskie temperatury przedłużają blok spowodowany środkami depołaryzującymi. Intensywność bloku wywołanego pankuronium zmniejsza się wraz z temperaturą, do krytycznego punktu 30-34°C, kiedy następuje gwałtowne wzmożenie działania.

-5. Dwutlenek węgla. U człowieka hiperkapnia przedłuża, a hipokapnia skraca działanie tubokuraryny. Przeciwnie w przypadku gallaminy260. Nie ma to przypuszczalnie dużego znaczenia klinicznego261. Dodatek dwutlenku węgla do wdychanej mieszaniny antagonizuje działanie gallaminy i nieznacznie wzmaga blok po sukcynylocholinie262.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>