Dziedziczność cholinesterazy

Dziedziczność cholinesterazy osocza określają cztery geny alleliczne (terminologia – p.: Mone J. G. i Mathie W. E., Anaesthesia, 1967, 22, 55 Kalow W., „Pharmacogenics and Anaesthesia – a Review”, Anesthesiology, 1964, 25, 377).

Zastosowanie kliniczne halogenków sukcynylocholiny. Często podaje się atropinę przed wstrzyknięciem tych środków zwiotczających, aby opanować ich działanie mu- skarynowe. Sukcynylocholina jest zazwyczaj podawana drogą dożylną, najlepiej w słabym roztworze – 1% lub mniej, żeby zmniejszyć drżenia pęczkowe może być wstrzykiwana domięśniowo 2 mg/kg masy ciała lub w dawce 1 mg/kg masy ciała z dodatkiem hialazy. Takie postępowanie bywa celowe przed intubacją u dzieci, u pacjentów, którzy mają trudne do wkłucia żyły oraz jako wybrana droga podania, aby uzyskać gładkie przejście od bezdechu do oddechu własnego i zmniejszyć częstość występowania skurczu krtani, kaszlu itp.

Pojedyncza dawka dożylna 50 mg sukcynylocholiny działa 2-4 minut po takiej dawce bezdech trwający dłużej niż 15 minut u pacjenta prawidłowo natlenionego świadczy

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>