DYSTROFIA MIOTONICZNA

j. DYSTROFIA MIOTONICZNA. Po wstrzyknięciu sukcynylocholiny może wystąpić toniczny skurcz mięśni bez drżeń pęczkowych. . Wpływ leków: a. ANTYBIOTYKI AMINOGLIKOZYDOWE. Neomycyna (pierwsze doniesienie – Prid- gen, J. E., Surgery, 1956, 40, 571), streptomycyna, kanamycyna, bacytracyna, kolimy- cyna, polimyksyna, klindamycyna, podane pozajelitowo lub dootrzewnnwo, mogą spowodować blok niedepolaryzacyjny, wzmagany podaniem tubokuraryny lub gallaminy, a także eteru lub cyklopropanu, nawet jeżeli podane były 24 godziny wcześniej. Blok można odwrócić przy użyciu prostygminy249. Potencjał błonowy płytki końcowej zależy od obecności jonów wapniowych, których stężenie zmniejsza się po podaniu antybiotyków. W takich przypadkach dożylne wstrzyknięcie chlorku lub gluko- nianu wapnia może stanowić postępowanie zarówno zapobiegawcze, jak i lecznicze250.

Tetracyklina, penicylina nie wykazują działania blokującego złącze nerwowo-mięśnio- we. b. ŚRODKI BLOKUJĄCE ZWOJE. Heksametonium, trójmetafan, fenaktropinium powodują blok nerwowo-mięśniowy. Wcześniejsza kuraryzacja zmniejsza dawkę leku hipo- tensyjnego, potrzebną do uzyskania danego efektu251.

c. OKSYTOCYNA. Przedłużony wlew dożylny oksytocyny zmienia działanie sukcynylocholiny. Drżenia mięśniowe są minimalne lub nie występują wcale, a zwykła dawka nie wystarcza do spowodowania bezdechu. Występujący raczej powoli blok o typie niedepolaryzacyjnym może się przedłużać, jeżeli nie zostanie odwrócony podaniem pro- stygminy252. Inne prace temu zaprzeczają258. Rzadki przypadek przedłużonego bezdechu po podania sukcynylocholiny w porodzie może wynikać z niskiego poziomu cholinesterazy u matki w późnej ciąży i w połogu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>