Dystalny odcinek aorty

Operacja Jnlcne’a: a – poprzeczne przecięcie aorty i pnia płucnego, b – wycięcie tętnic wieńcowych oraz podobne wycięcia ściany pnia płucnego, c -• przemieszczenie tętnic wieńcowych do przykomorowego odcinka pnia płucnego.

operacji szwy kierunkowe, a gdzie w dwu zatokach przednich wycina się odpowiednie półkoliste odcinki pnia płucnego. Naczynia wieńcowe wszywa się na okrętkę szwem prolenowym 6-0. W przypadku wspólnego odejścia obu tętnic wieńcowych wycina się je z kilkumilimetrowym jednakowo szerokim (mniej więcej 1/3 obwodu) obrąbkiem. Wszywa się je do równo przyciętego brzegu pnia płucnego, a nie do odpowiednio wyciętej zatoki.

Dystalny odcinek aorty przycina się skośnie i zeszywa się z przysercowym kikutem płucnym tak, by wszyć pozostałe 2/3 obwodu obrąbka wspólnej tętnicy wieńcowej. Ubytki ściany zatok aortalnych wypełnia się łatkami z osierdzia lub opony twardej. Jeżeli istnieje dysproporcja w średnicy kikuta dosercowego dawnej aorty i dystalnego pnia płucnego, można owe łatki przykroić tak, by wystawały półkolisto ponad przekrój naczynia i powiększały przez to jego średnicę. Stosunkowo często zdarza się, że odległość między dystalnym odcinkiem tętnicy płucnej a dosercowym kikutem aortalnym jest zbyt duża. Istnieje wówczas konieczność ich połączenia poprzez wszycie sztucznego naczynia z tkanego dakronu, odpowiedniej średnicy i długości, uszczelnionego krwią chorego na początku operacji, przed podaniem mu heparyny. Inni wszywają odpowiednio szerokie homograity, zalecając ich wszywanie po lewej stronie aorty, ażeby uniknąć ich ucisku przez aortę i ewentualnej przeszkody odpływu krwi z prawej komory do płuc.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>