Diagnostyka toksoplazmozy wrodzonej

Warto podDiagnostyka toksoplazmozy wrodzonejkreślić, że w profilaktyce toksoplazmozy wrodzonej, ważne byłoby prowadzenie serologicznych badań przesiewowych dla określenia stężenia przeciwciał toksoplazmowych w populacji kobiet w wieku prokreacyjnym, jeszcze przed zajściem w ciążę. W Polsce większość kobiet wykonuje takie badanie dopiero w ciąży, wtedy kolejnych badań w II i III trymestrze wymagają zwłaszcza osoby, u których pierwszy wynik prób z antygenem T. gondii jest negatywny, bowiem sero- konwersja (w późniejszym okresie), a więc dodatni rezultat kolejnych badań wskazuje na toksoplazmozę pierwotną, czyli zarażenie podczas tej ciąży. Wymaga dalszych obserwacji i leczenia. Szczególnie jest to ważne po stwierdzeniu u kobiety ciężarnej szybkiego zwiększenia (3-4-krotnego w ciągu 3 tyg.) stężenia swoistych przeciwciał klasy G lub pojawienia się przeciwciał klasy M podanie wtedy spiramy- cyny (p. niżej) ogranicza lub likwiduje ogniska zapalne wywołane przez T. gondii. Poza leczeniem konieczne są ultrasonograficzne kontrole rozwoju płodu o jego uszkodzeniu przez pasożyta może świadczyć narastające wodogłowie lub powiększanie się wątroby. Pobieranie płynu owodniowego do badania kwasów nukleinowych odczynem reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR p. rozdz. poprzedni) możliwe jest po 14 tyg. ciąży.

Diagnostyka toksoplazmozy wrodzonej u noworodków i niemowląt opiera się na wykrywaniu obecności pasożyta, jego antygenu lub kwasów nukleinowych we krwi pępowinowej i/lub w wodach płodowych, łożysku lub płynach ustrojowych, a także na monitorowaniu swoistej odporności humoralnej (anty-7! gondii) dziecka. Wskazania do tych badań to: od strony matki – serokonwersja odczynów toksoplazmo- wych lub inne parametry serodiagnostyki wskazujące na przebycie w ciąży pierwotnej toksoplazmozy od strony dziecka – objawy zarażenia uogólnionego, zwłaszcza związane z ośrodkowym układem nerwowym i/lub narządem wzroku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>