Dawkowanie

Po wstrzyknięciu dożylnym działanie tubokurarynv zaczyna się szybko i osiąga szczyt w ciągu 3 minut. Po podaniu domięśniowym, działanie występuje po 10-15 minutach. Podana doustnie nie działa, jeżeli nie zostanie przyjęta w nadmiernej ilości.

Stwierdzono, że czas jej działania jest krótszy u pacjentów w Londynie, niż u porównywalnych pacjentów w Nowym Jorku50. Tubokuraryna jest zazwyczaj dostarczana w ampułkach 1,5 ml, zawierających 15 mg środka. Z reguły można ją połączyć z roztworem.tiobarbituranów.

Dawkowanie. 6-10 mg powoduje porażenie kończyn bez znacznego upośledzenia oddychania, 15-20 mg powoduje porażenie mięśni brzucha, do intubacji trzeba podać 10-30 mg. Są to dawki przeciętne.

Czas działania. 20-30 minut. Jeśli dawki powtarzano, może wystąpić efekt kumulacji leku. Wziewne środki anestetyczne oraz kwasica, ‚zarówno oddechowa, jak i metaboliczna, powodują wzmożenie i przedłużenie działania. Nie mają takiego działania opioidy i neuroleptyki. Alkaloza oddechowa i metaboliczna znamiennie skracają czas działania tubokuraryny. Łatwiej odwrócić jej działanie niż działanie pankuronium, które z koloi ustępuję łatwiej niż działanie gallaminy57 (informacja o wątpliwym znaczeniu klinicznym).

Zastosowanie kliniczne środków niedepolaryzujących: 1. Znosząc napięcie strun głosowych i mięśni szyi umożliwiaią łatwą i bezurazową intubację tchawicy w larynaoskopii bezpośrednie!. Aby uzyskać warunki optymalne, powinny upłynąć co najmniej 3 min pomiędzy wstrzyknięciem a intubacją. Pod tym względem jest gorsza od sukcynylocholiny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>