Dawka próbna

-2. Jeżeli uszkodzone są nerki istnieje zależność pomiędzy czasem działania tego środka a wydalaniem n’erkowym. Przedłużony bezdech zależny od nieprawidłowego nerkowego wydalania gallaminy można leczyć diurezą wymuszoną albo, jeżeli to konieczne, dializą60. Jeżeli niedostateczne wydalanie nerkowe wynika z istniejącej wcześniej choroby nerek lub niewydolności nerek w konsekwencji operacji (np. niewydolność lewej komory lub wstrząs), po odwróceniu bloku przy użyciu prostygminy może nastąpić rekuraryzacja, która może wymagać dodatkowych dawek leków antycholineste- razowych podczas pierwszej doby po operacji.

-3. W położnictwie, gdzie nie należy stosować dużych dawek. Dawkowanie. Dawka próbna 20-30 mg. 50 mg porażając mięśnie kończyn nie upośledza wentylacji. 80-100 mg zazwyczaj powoduje bezdech. 120-160 mg jest dawką wymagana do gładkiej intubacji. Dla dzieci – 1,5 mg/kg.

Czas działania. Około 20 minut. Porażenie mięśni łatwo przedłużyć przez hiperwenty- lację, podaniem wziewnych środków anestetycznych, lecz nie opioidów czy neuroleptyków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>