Czas trwania analgezji

Czas trwania analgezji przy stosowaniu roztworów z dodatkiem adrenaliny wynosi od 45 do 90 minut. Dożylne podawanie prokainy w dawkach zbliżonych do toksycznych poleca się w leczeniu hipertermii złośliwej35 (p. rozdz. XXXIV).

-3. CHLOROWODOREK AMETOKAINY (Pantokaina, Pontokaina, Decikaina, Buteta- nol, Anetaina, Tetrakaina). Chlorowodorek 2-dwumetyloaminoetylo-para-butylobenzoe- sowy. Jest zasadą, tworzy sole w reakcji z kwasami, topi się w temperaturze 150°C. Roztwory przygotowywane w sterylnych warunkach zachowują sterylność. Podobnie jak kokaina, może spowodować wystąpienie asystolii lub migotania komór. Rozpuszczalny w wodzie i alkoholu. 10-20 razy silniejszy od prokainy. Może być jedno- lub dwukrotnie gotowany bez utraty właściwości. Powinien być chroniony przed światłem. W stężeniu 0,5% może być stosowany do analgezji powierzchniowej, podczas gdy w analgezji nasiękowej używa się zwykle roztworów 1 : 2000 do 1 : 4000, najlepiej z adrenaliną. Bezpieczna dawka w analgezji nasiękowej wynosi do 400 ml roztworu 1 2000 z adrenaliną. Ametokaina hydrolizowana jest przez cholinesterazę osoczową.

Dawka maksymalna wynosi 300 mg lub 4 mg/kg masy ciała. Nie poleca się stosowania dużych dawek. W analgezji powierzchniowej nie powinny przekraczać one 8 ml roztworu 0,5%, podawanego w dwóch lub trzech dawkach podzielonych, z odczekaniem 5 minut po każdym podaniu. Dostępne są pastylki zawierające 60 mg ametokainy. Wchłanianie z drzewa oskrzelowego podczas analgezji w bronchoskopii jest prawie tak gwałtowne, jak po wstrzyknięciu dożylnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>