Czas działania

Czas działania. Około 15 minut, raczej krócej niż gallamina. Zastosowanie kliniczne113. Środek ten powoduje blojc depolaryzacyjny, który – choć aktywny – nie trwa długo. Ustępuje on miejsca blokowi niedepolaryzacyjnemu, niezupełnemu, lecz trwającemu dłużej przy wyższych dawkach blok niedepolaryzacyjny nasila się. Do intubacji lek można mieszać w jednej strzykawce z sukcynylocholiną.

Stosowanie- dekametonium powinno być ograniczone do operacji, których przewidywany czas trwania jest krótszy niż 90 minut nie powinno się przekraczać dawki 10 mg. Jeżeli operacja zbliża się do końca, można podać 10-20 mg sukcynylocholiny i dawkę tę powtórzyć. Dekametonium jest użytecznym środkiem zwiotczającym do krótkich operacji dla pacjentów, u których przypuszczalnie nie należy stosować neostygminy, np. przy współistnieniu astmy.

Pacjentom, u których wystąpił przedłużony bezdech po powtarzanych dawkach dekametonium, a podejrzenie powstania bloku podwójnego zostało potwierdzone przy użyciu stymulacji elektrycznej, można podać edrofonium, a następnie ewentualnie neostygminę.

Wykazano, że podobnie jak w przypadku sukcynylocholiny, druga i następne dawki dekametonium mogą powodować zwolnienie czynności serca111. Środek ten nie jest produkowany w W. Brytanii. Stosowany jest w Ameryce Płn. i w Australii. Pożyteczny i bezpieczny środek zwiotczający mięśnie, który wytrzymał próbę czasu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>