CHOLINESTERAZA OSOCZA

sane u człowieka przez Vahlquista B., Scand. Arch. Physiol., 1935, 72, 133). Acetylo- cholinesteraza znajduje się nie tylko w czerwonych krwinkach, lecz także w nerwach ruchowych, czuciowych, współczulnych i przywspółczulnych, w mózgu i mięśniach. Jest też w synapsach cholinergicznych i połączeniach nerwowo-mięśniowych, gdzie hydrolizuje estry octowe, np. acetylocholinę. Nie hydrolizuje sukcynylocholiny.

-2. CHOLINESTERAZA OSOCZA – acylochydrolaza acylocholiny, A.C.A.H. (E.C. 3.1.1.8) – wyróżniona od wyżej wymienionej przez Allena G.A. i Hawesa R. C., J. Biol. Chem., 1940, 133, 375. Dawniej znana jako pseudocholinesteraza, ma mały wpływ na acetylocholinę w stężeniach fizjologicznych, ale może hydrolizować inne związki, także sukcynylocholinę. Jest specyficznym enzymem estrów choliny. Oba enzymy są hamowane przez neostygminę, środek antycholinesterazowy, lecz cholinesterazy nie hamuje nadmiar substratu. Jest mukoproteiną produkowaną w wątrobie. Jej normalny poziom w surowicy wynosi 80-120 jednostek144. Wartości poniżej 25 j. uważa się za poziom niski. Wysokie we wczesnym dzieciństwie wartości obniżają się z wiekiem, stanowiąc jeden ze wskaźników czynności wątroby. Jednostkę cholinesterazy definiuje się jako ilość enzymu, która wytworzy w hydrolizie acetylocholiny w buforze wodorowęglanowym 1 |xl C02, inaczej mówiąc 1 jednostka aktywności enzymu jest to ilość, która hydrolizuje 1 umol acetylocholiny na minutę w mililitrze osocza w 37°C145. Jest enzymem stabilnym, dobrze zachowanym w osoczu liofilizowanym. Wrodzone zaburzenia wytwarzania tego enzymu powodują nadmierną wrażliwość na sukcynylocholinę.

Niskie poziomy cholinesterazy osoczowej mogą wystąpić: 1) po napromieniowaniu leczniczym146, 2) po zatruciu fosforoorganicznymi środkami owadobójczymi, 3) w hipo- termii, 4) w niewydolności serca, 5) w mocznicy (albuminuria nie ma wpływu), 6) w chorobach wątroby, 7) w stanach niedożywienia, 8) w ciężkiej niedokrwistości, 9) u pacjentów ciężko chorych, z licznymi obciążeniami, 10) po leczeniu raka cyklofosfami- dem147 albo leczeniu jaskry kroplami do oczu, zawierającymi jodek ekotiopanianu (jodek fosforlinu)148, 11) w drugiej połowie ciąży, w porodzie, w pierwszych dniach po porodzie149, 12) jako wada rodzinna, występująca w populacji u 1 na 3000 osób, 13) w chorobie nowotworowej z przerzutami150. Prokainamid i chinidyna wzmagają blokowanie złącza nerwowo-mięśniowego przez sukcynylocholinę151.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>