CHLOREK TUBOKURARYNY

Źródło kurary. Z kory, liści i owoców rośliny tropikalnej Chondrodendron tomenlosum, rosnącej w górnym dorzeczu Amazonki. Była cd dawna używana przez ludy Południowej Ameryki do zatruwania grotów strzał. Przenoszono ją w rurach (tubach) bambusowych, stąd nazwa tubokuraryna. Jest to alkaloid czwartorzędowy, pochodny izochinoliny. ”

Farmakologia. Środek ten, podany w dawkach klinicznych, nie ma właściwości ane- stetycznych ani analgetycznych. DZIAŁANIE NA KOŃCOWĄ PŁYTKĘ RUCHOWA. Jest to klasyczny śro.dek niedepo- laryzuiący, blokujący złącze nerwowo-mięśniowe działa przez zapobieganie adsorpcji acetylocholiny do receptora cholinergicznego, nie dopuszczając do zmian w płytce końcowej, powodujących napięcie mięśniowe i skurcze. Szybko zbiera się w receptorowych strefach mięśni. Dawki terapeutyczne powodują kolejne pojawianie się następujących objawów: opadanie powiek (ptosis), nierównoważność mięśni zewnątrzgałko- wych, obiawiająca: się podwójnym widzeniem imoże czasem trwać parę dni), zwiotcze-nie mięśni twarzy, żuchwy, szyi i kończyn. Można uzyskać porażenie mięśni kończyn nie powodując większego spadku wentylacji minutowej. Mięśnie przedniej ściany brzucha, mięśnie międzyżebrowe i przepona’ jako ostatnie ulegaią zwiotczeniu (czasem są to dźwigac.ze powiek górny chi. Ich osłabienie prowadzi do zmniejszenia ruchów oddechowych i w końcu do bezdechu. Siła mięśniowa powraca w ciągu 15-50 minut.

D71AŁANIE NA MÓZG. Po dawkach klinicznych nie występuje, jako że środek nie przechodzi przez barierę krew-roóza. DZIAŁANIE NA NERWY AUTONOMICZNE. Zależy od współzawodnictwa tubokura- rvtoy z acetylocholiną o receptor cholinergiczny zwojów autonomicznych. powstaje blok autonomiczny bez poprzedzającej stymulacji zwoiów. Blok nie jest zupełny, ale zmniejsza napięcie naczyniowe, co może ułatwiać zapobieganie wstrząsowi. Alkaloid ten ma silnieisze niż inne środki zwiotczające działanie na zwoje wsoółczulne, a także większy wpływ na neurony przed- i zazwojowe. Donoszono jednak o samoistnym spadku aktywności zazwojowej46. Występuje zazwojowa stymulacja przywspółczulna serca po- woduiaca bradykardie.

One comment to CHLOREK TUBOKURARYNY

  • rygan  says:

    czy to jest trujace jak sie powacha? prosze o pilny kontakt!!!!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>