CHLOREK ALKURONIUM DWUALLILONORTOKSYFERYNA

Jest syntetyzowana na bazie toksyferyny67, alkaloidu uzyskiwanego z kurary tykwowej. Zastosowana klinicznie w r. 196168. Jest niedepolaryzującym środkiem zwiotczającym o średnim czasie działania, którego początek następuje w 3-4 minut po wstrzyknięciu, a które kończy się po 15-20 minutach. Alloferynę można łączyć w jednej strzykawce z metoheksitonem, lecz nie z tiopentonem. Nie wpływa na częstość tętna, ale podobnie jak tubokuraryna może powodować spadek ciśnienia krwi. Nie uwalnia histaminy z tkanek. Uważana jest za dwa razy silniejszą od tubokuraryny pod względem szybkości i czasu działania, tak u dzieci“3, jak i u dorosłych70. Dawka 8-18 mg stwarza dogodne warunki do intubacji oraz zwiotczenia mięśni brzucha u dorosłych.

Istnieje dodatnia korelacja pomiędzy poziomem albumin osocza a potrzebną dawką alloferyny. Zalecane dawkowanie. 0,16 mg/kq, dwukrotnie więcej przy intubacji71. U dzieci

-0. 125-0,2 mg/kg. Jeżeli lek nie został przedawkowany, jego działanie można odwrócić podając prosty- gminę. Pod koniec trwania bloku nerwowo-mięśniowego działanie tego środka jest wzmagane przez alkalozę oddechową, a osłabione przez kwasicę oddechową72. L’ek pewny, o łatwo odwracalnym działaniu i dobrej sławie. Nie powinien być stosowany w niewydolności nerek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>