Chłodzenia powierzchniowe

Ogromnym postępem w chirurgicznym leczeniu wad u dzieci o masie ciała poniżej 10 kg było wprowadzenie chłodzenia powierzchniowego, a następnie niskiej hipo- termii w krążeniu pozaustrojowym według podanego schematu:

części błoniastej przebiega anatomiczny układ przewodzący sterujący pracą serca, co ma ogromne znaczenie dla techniki organizacyjnej i oceny wyników leczenia.

Otwory części napływowej, beleczkowej i z reguły pourazowe (potwierdzają to obserwacje trojga operowanych u nas dzieci) są ubytkami o brzegach mięśniowych. W okolicy wypływowej przeważają zaś otwory o brzegach mięśniowo-włóknistych, nieraz – w okolicy podgrzebieniowej –

o bardzo ścieńczałych brzegach, co w czasie korekcji stwarza niebezpieczeństwo uszkodzenia zastawk . cy. Ubytki części błoniastej wymagają od chirurga bardzo dobrej znajomości przebiegu układu przewodzącego: w okolicy płatka przegrodowego zastawki trójdzielnej szwy powinny być zakładane przez podstawę płatka, a nie przez mięsień przegrody, ponieważ znajduje się w nim prawa odnoga pęczka przedsionkowo-komorowego (Hisa).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>