Cewnikowanie serca

W zapisie elektrokardiologicznym występuje przeciążenie obu komór. W dwupłaszczyznowym echokardiogramie można określić umiejscowienie i rozmiar ubytku.

Cewnikowanie serca umożliwia uzyskanie dokładnych danych dotyczących utle- nowania krwi i ciśnień w obu komorach, prawym przedsionku, tętnicy płucnej i w jej naczyniach włosowatych.

Na podstawie tych danych można obliczyć przepływ układowy i płucny (przepływ płucny może być nieraz 3-4 razy większy od układowego) oraz opory w płu-

cach. Opór w płucach powyżej 10 jednostek Wooda oraz stosunek oporu płucnego do układowego powyżej 0,7 uniemożliwia zamknięcie ubytku i jest zapowiedzią szybkiego zgonu. U dzieci tych stwierdza się sinicę obwodową i znaczną duszność.

W boczno-skośnej płaszczyźnie angiokardiogramu można uwidocznić poziom, wielkość i liczbę ubytków, zdarza się bowiem, że są 2, a nawet 3 ubytki. Bardzo rzadko występują liczne ubytki, co sprawia, że obraz przegrody przypomina plaster sera szwajcarskiego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>