BROMEK PANKURGWIUM

Farmakologia. Aminośteryd o dwóch grupach czwartorzędowych, pozbawiony działania hormonalnego. Po raz pierwszy zsyntetyzowany w r. 1964 przez Savage’a i Hewetta. Odległość między grupami oniowymi 11 A. Może powodować uwolnienie histaminy73. Przechodzi przez barierę łożyskową w ilości nieznamiennej. Powoduje uwalnianie norr adrenaliny. W 30% jest wydalany przez nerki, w 25% – z żółcią (z tego jedna trzecia w formie hydroksylowanej). Środek ten nie przechodzi przez barierę krew-mózg. Jest silnie wiązany z frakcją gamma-globulin i – w mniejszym stopniu – z albuminami osocza, tak że mniej niż 13% dawki klinicznej pozostaje w postaci niezwiązanej i czyn-nej74. Działanie tego niedepolaryzującego środka zwiotczającego rozpoczyna się szybko (2-3 minuty) i trwa podobnie długo jak działanie tubokuraryny, od którego jest w przybliżeniu 5-krotnie silniejsze. Nie wykazuje efektu kumulacyjnego, a działanie jest łatwe do odwrócenia podaniem prostygminy i atropiny75. Ma minimalny wpływ na układ krążenia78, jakkolwiek czasem powoduje niewielki wzrost ciśnienia krwi77. Może powodować uwalnianie histaminy z tkanek. Jest środkiem dobrze tolerowanym w chorobach wątroby. Użyteczny w położnictwie78. Pawulon jest częściowo metabolizowany przez enzymy mikrosomalne wątroby. Jego antagonistą jest jon potasowy.

Czas działania 20-30 min. Podobnie jak w przypadku tubokuraryny, działanie jest wzmagane i przedłużane przez zastosowaiiie wziewnych środków anestetycznych oraz p’o wcześniejszym podaniu sukcynylocholiny. Kwasica, alkaloza ani głęboka hipotermia nie wpływają na działanie pawulonu.

Dawka po intubacji wynosi 0,06-0,1 mg/kg, średnio 0,08 mg/kg (4-6 mg z dawkami uzupełniającymi po 2 mg). Ampułka zawiera 4 mg środka w 2 ml fizjologicznego roztworu chlorku sodu. Bardzo pożyteczny środek, szeroko stosowany w W. Brytanii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>