Brak nastawienia

Brak nastawienia oraz powikłania są wskazaniem do leczenia operacyjnego (nastawienia i zespolenia odłamów, rewizji nerwów, odbarczenia naczyń itp.). Prze-mieszczenia boczne do i/3 szerokości trzonu, kątowe w granicach 10-15° nie wy magają korekcji, zwłaszcza u dzieci. Usprawnianie ruchów należy rozpocząć możliwie najwcześniej.

Złamanie klylcci kości ramiennej (fractura condyli mediaiis s. lateralis humeri) jest złamaniem śródstawowym i ze względu na to wymaga dokładnego nastawienia i najczęściej unieruchomienia wewnętrznego (szew, śruba itp.). Umożliwia to wczesne rozpoczęcie ruchów. Przy złamaniu bez przemieszczenia wystarcza krótkotrwałe unieruchomienie.

Oderwanie nadMykcia przyśrodkowego lub bocznego kości ramiennej (abruptio epicondyli med. s. lat. humeri). Do oderwania nadkłykcia dochodzi u dzieci przy urazie bezpośrednim lub w wyniku gwałtownego napięcia mięśni. Małe przemieszczenia leczy się zachowawczo. Przy wyraźnych przemieszczeniach niezbędne jest nastawienie i zespolenie operacyjne.

Zwichnięcie stawu łokciowego (lu.\atio cubiti) połączone jest z dużym uszkodzeniem torebki i więzadeł lub ze złamaniem kości. W zależności od kierunku działania i siły urazu powstają najczęściej zwichnięcia tylne. Rzadsze są przednie. Zwichnięcie boczne może towarzyszyć obu pierwszym postaciom.

Najczęstsze zwichnięcie tylne następuje przy upadku na rękę wyprostowaną w stawie łokciowym. Może współistnieć złamanie wyrostka dziobiastego. Uszkodzeniu mogą ulec naczynia i nerwy. Zarysy stawu są zniekształcone, z wystającym wyrostkiem łokciowym. Szybko narasta obrzęk maskujący przemieszczenia. Próby ruchów są bolesne i ograniczone sprężynowaniem. Dodatkowo mogą powstać uszkodzenia kostne i części miękkich.

Zwichnięcia łokcia wymagają bezpośredniego nastawienia w znieczuleniu ogólnym w warunkach szpitalnych, po uprzednim sprawdzeniu uszkodzeń radiogramem.

Zwichnięcie przednie i boczne bywa zwykle połączone z uszkodzeniem kości. Brak nastawienia lub niepełne nastawienie przemieszczonych odłamów są wskazaniem do leczenia operacyjnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>