Bóle mięśniowe

Aczkolwiek oddech własny dość szybko powraca po zakończeniu operacji, to objętość oddechowa może być nieco zmniejszona, co stanowi wadę metody kroplowego podawania sukcynylocholiny. Niektórzy autorzy zamiast ciągłego wlewu wolą kolejne wstrzyknięcia środka w starannie dobranych odstępach czasu.

Bóle mięśniowe po sukcynylocholinie („całe ciało jest obolałe”) zostały zaobserwowane po raz pierwszy w r. 1950181. Wystąpienie bólu zależy od wieku, płci i budowy ciała. Uważa się, że przyczyną bólu są bezwładne skurcze mięśniowe, poprzedzające porażenie162. Jeżeli tak jest rzeczywiście, duże w rozsądnych granicach pojedyncze dawki są lepsze od dawek powtarzanych, które powinno się podawać tylko podczas zwiotczenia, tak aby nie mogły się pojawić drżenia pęczkowe. Zarówno bromki, jak i chlorki czynnego kationu powodują bóle w równym stopniu, nie ma też różnicy w częstości występowania bólu po stosowaniu halogenków suksametonium czy halogenków sukse- tonium. Bóle częściej występują u kobiet i pacjentów w wieku średnim niż u mężczyzn w wieku podeszłym. Im dłuższy odstęp pomiędzy wstrzyknięciem dożylnym barbituranu i sukcynylocholiny, tym dolegliwości piooperacyjne są większe. Bóle mogą wystąpić w trzecim lub czwartym dniu p’o operacji163.

Ból występuje rzadziej u dobrze umięśnionych pacjentów niż u umięśnionych słabiej184, a także jeżeli wstrzyknięcie podawane jest powoli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>