BLOKADA REGIONALNA DO OPERACJI WYROSTKA ROBACZKOWEGO

Może mieć zastosowanie w przypadkach operacji planowych. Przy ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego rzadko daje dobre wyniki. Wykonuje się analgezję skóry w dwóch miejscach – tuż ponad i ku tyłowi od kolca biodrowego przedniego górnego oraz poniżej łuku żebrowego, na końcu 10 żebra po stronie prawej.

Następnie nastrzykuje się tkanki pomiędzy skórą a otrzewną na linii łączącej oba te punkty oraz ku dołowi od punktu dolnego, gdzie nastrzykuje się tkanki leżące między skórą a kością biodrową.

Blokuje się w ten sposób 10, 11 i 12 piersiowy nerw rdzeniowy, a także nerw biodrowo-pachwinowy i biodrowo-podbrzuszny. Zwykle konieczne jest dodatkowe wykonanie blokady trzewnej i obustronnej blokady somatycznej, z wyjątkiem najprostszych zabiegów u szczupłych pacjentów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>