BLOKADA REGIONALNA DO OPERACJI PRZEPUKLINY UDOWEJ

Anatomia. Przepuklina udowa przechodzi przez kanał udowy i otwór żyły odpiszczelo- wej lub dół owalny, tzn. otwór w powięzi głębokiej uda 3,8 cm poniżej i 3,8 cm bocznie od guzowatości łonowej.

Kanał udowy znajduje się najbardziej przyśrodkowo, pośrodku biegnie żyła udowa, a najbardziej bocznie tętnica udowa. Długość kanału udowego wynosi 1,2 cm, wejście do niego stanowi pierścień udowy.

Pierścień udowy ograniczony jest od przodu przez więzadło pachwinowe, od tyłu przez mięsień grzebieniowy, bocznie przez żyłę udową przyśrodkowo przez więzadło rozstępowe Gimbemata (1734-1790). Więzadło Astleya Coopera (1768-1841) jest tylnym przedłużeniem więzadła rozstępowego, biegnącym wzdłuż linii biodrowo-grzebie- niowej na długości 1,5 cm. W pierścieniu znajduje się przegroda udowa lub wyściółka tłuszczowa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>