BLOKADA REGIONALNA DO OPERACJI ODBYTU

Wykonuje się analgezję skóry w punktach położonych 2,5 cm wokół odbytu. Z punktów tych prowadzi się igłę tak, aby utworzyć dookoła odbytu wał nastrzykniętych roztworem analgetyku tkanek o kształcie rombu. W tym celu podaje się 20 ml 0,5% bu- piwakainy z adrenaliną. Następnie przechodzi się do wstrzyknięć głębokich poprzez nastrzyknięte już tkanki. W każdym kwadrancie podaje się 5 ml roztworu analgetycznego. Podczas nastrzykiwania głębokiego należy palcem od strony odbytu kontrolować, by nie przebić błony śluzowej. Zwieracz zewnętrzny odbytu jest unerwiony przez gałązkę kroczową odchodzącą od czwartego nerwu krzyżowego. Zabieg można wykonać w ułożeniu chorego na brzuchu z uniesioną miednicą. Poleca się podanie silnej preme- dykacji, np. petydynę i prometazynę po 50 mg domięśniowo, i odpowiednią dawkę dia- zepamu dożylnie147.

BLOKADA REGIONALNA DO OBRZEZANIA Anatomia. Prącie unerwione jest przez koiicowe odgałęzienia nerwów sromowych wewnętrznych, przez nerwy grzbietowe prącia przechodzące po obu stronach pod kością łonową i biegnące po grzbietowej stronie ciała jamistego. Skóra podstawy prącia unerwiona jest przez nerwy biodrowo-pachwinowy, a czasem również płciowo-udowy. Brzuszna powierzchnia prącia unerwiona jest dodatkowo przez przebiegające wzdłuż cewki moczo.wej tylne gałązki mosznowe, odchodzące od nerwów kroczowych. Wynika z powyższego, że należy wykonać blokadę czterech nerwów.

Wykonanie. Nastrzykuje się śródskórnie i podskórnie tkanki wokół podstawy prącia. Następnie wykonuje się blokadę nerwu grzbietowego, wstrzykując po obu stronach grzbietu prącia po 5 ml roztworu analgetyku. Koniec igły powinien znajdować się nad ciałem jamistym. Przebicie ciała jamistego daje uczucie bólu. W celu zablokowania nerwów przycewkowych unosi się prącie ku górze, igłę wkłuwa u podstawy, w rowkach między ciałami jamistymi i ciałem gąbczastym i obustronnie wstrzykuje się po

-2 ml roztworu analgetycznego. Nastrzyknięcie nerwów grzbietowych 1% lignokainą lub 0, 5% bupiwakainą zapewnia dobrą analgezję pooperacyjną148. Nie należy stosować adrenaliny, która może spowodować martwicę narządu, jako że tętnice prącia są tętnicami końcowymi.

One comment to BLOKADA REGIONALNA DO OPERACJI ODBYTU

  • Gazyl  says:

    Dlatego trzeba robic lewatywe

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>