BLOKADA REGIONALNA DO CYSTOSTOMII NADŁONOWEJ

Wykonuje się obustronną blokadę pochewki mięśnia prostego (p. str. 239). Igłę wkłuwa się w kilku punktach na bocznym brzegu mięśnia prostego na odcinku między pępkiem a spojeniem łonowym. Punkty te łączy się podskórnymi wstrzyknięciami, podobnie nastrzykuje się śródskórnie i podskórnie tkanki leżące między pępkiem a spojeniem łonowym. W punkcie położonym 3 cm powyżej spojenia łonowego wkłuwa się igłę do tyłu i ku dołowi, tak aby jej koniec znajdował się w pobliżu kości i wstrzykuje się 30 ml roztworu analgetycznego do przestrzeni załonowej Retziusa.

ANALGEZJA MIEJSCOWA DO OPERACJI WYCIĘCIA GRUCZOŁU KROKOWEGO Sposób polecany niekiedy u szczupłych chorych z dużym ryzykiem operacyjnym. Jako pierwszą wykonuje się blokadę nerwów krzyżowych za pomocą analgezji zewnątrzopo- nowej lub podpajęczynówkowej w celu zablokowania dośrodkowej impulsacji bólowej z okolicy gruczołu krokowego.

Następnie wykonuje się blokadę regionalną, tak jak do cystostomii nadłonowej. Jeżeli przewiduje się podwiązanie powrózka nasiennego, można go nastrzyknąć w miejscu jego przejścia przez pierścień pachwinowy powierzchowny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>