BIODROWA BLOKADA GRZEBIENIOWA

Wykonuje się analgezję skóry w punkcie położonym 4 cm od kolca biodrowego przedniego górnego na linii łączącej kolec z wyrostkiem mieczykowatym mostka. Igłę wkłu- wa się bocznie, najpierw tuż pod skórę, potem nieco głębiej, aż natrafi ona na kość biodrową. Wstrzyknięty roztwór środka analgetycznego blokuje 12 nerw piersiowy, nerw biodrowo-podbrzuszny i nerw biodrowo-pachwinowy, na ich przebiegu między mięśniem skośnym wewnętrznym i poprzecznym brzucha.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>