Bezpośrednie wyniki operacji Mustarda

osierdziowy tak, by żyły płucne drenowały do prawego przedsionka, a żyły główno do lewego. Szycie dwuigłowym szwom zaczyna się tuż za i między lewymi żyłami płucnymi, w połowie długości piata osierdziowego okala się nimi pozostało żyły płucne, po czym tą samą łatą obszywa się ujścia żył głównych, a następnie doszywa się ją do reszty przegrody międzyprzedsionkowej (u dziecka leżącego na plecach będzie to odcinek przedni przegrody). Zatokę wieńcową (sinus coronarius) prze-mieszcza się na stronę lewą, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia układu przewodzącego i bloku przedsionkowo-komorowego. Zaszywając prawy przedsionek zwykle poszerza się go łatą teflonową. Po zamknięciu przedsionka prawego wprowadza się do niego przez uszko dren do odpowietrzania pooperacyjnego „lewego” przedsionka.

Od doświadczenia chirurga zależy szerokość łaty, która nie może być ani za mała, ani za duża, aby nie utrudniać spływu z żył płucnych lub głównych.

Bezpośrednie wyniki operacji Mustarda są na ogół dobre. Dzieci stają się różowe i wydolne. W miarę wzrostu dziecka mogą jednak narastać problemy. Wszyta łata nie rośnie i może okazać się za mała. Dlatego wprowadzono modyfikację polegającą na tym, by nie wycinać choć części dolnego odcinka przegrody naturalnej i w ten sposób zapewnić jej wzrost. Ponadto łata może zbliznowacieć i kurczyć się, dotyczy to zwłaszcza przegród z tworzywa sztucznego, dlatego obecnie się ich nie stosuje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>