Bezdech spowodowany odruchem krtaniowym

-5. Bezdech spowodowany odruchem krtaniowym na obecność rurki intubacyjnej. Po jej wyjęciu powraca samodzielny oddech. 6. Uraz czaszki i gwałtowny wzrost ciśnienia śródczaszkowego.

-7. Stan skrajnie ciężki212. Niektórzy ciężko chorzy raz będąc w bezdechu, z trudnością podejmują własny oddech. W tych przypadkach celowe jest utrzymanie własnego oddechu pacjenta.

-8. Kwasica metaboliczna może wytworzyć obraz kliniczny podobny do obrazu bloku nerwowo-mięśniowego218. Przyczyna przedłużonego bezdechu nie zawsze jest jasna214 (p. też: Utting J. E., Br. J. Anaesth., 1S63, 35, 521).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>