Badanie radiologiczne

Badanie radiologiczne w urazach kręgosłupa ma podstawowe znaczenie jako ważne badanie dodatkowe. Zwykle wystarczają zdjęcia w rzutach tylno-przednim i bocznym, rzadko potrzebne są zdjęcia celowane. W złamaniach z przemieszczeniem bardzo ważna jest ocena szerokości kanału kręgowego, pozwalająca przewidywać stopień zagrożenia rdzenia. Szczególnie troskliwej oceny wymaga gbrąz wyrostków stawowych i łuków, który w zasadniczy sposób rzutuje na rodzaj postępowania leczniczego.

W przypadkach niewielkich uszkodzeń (skręcenia, złamania wyrostków po-przecznych i kolczystych) wystarcza jedynie pozostanie w łóżku przez okres wyraźnej bolesności, później prowadzi się doleczanie fizykoterapią ambulatoryjnie.

Stabilne złamania kompresyjne trzonów najlepiej nastawiać bezpośrednio po rozpoznaniu metodą Bohlera na dwu stołach. Całkowite odtworzenie wysokości trzonu i krążka międzykręgowego utrwala się gorsetem gipsowym i chory bezpośrednio po unieruchomieniu powinien zacząć chodzić. Unieruchomienie gipsowe można zmienić na gorset ortopedyczny, np. typu Jewetta, po 3-6 miesiącach (w zależności od rodzaju uszkodzenia).

Złamania wyprostne, przerwanie więzadła przedniego, a także złamania łuków i wyrostków stawowych bez przemieszczenia i objawów neurologicznych unieruchamia się w gorsecie gipsowym zakładanym w pozycji pośredniej, najlepiej na wyciągu za pętlę Glissona.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>