Badanie krewnych pacjenta

-5. Jeżeli przyczyną jest blok depolaryzacyjny (lub nieznanego rodzaju), w celu podwyższenia poziomu cholinesterazy w surowicy, podać – tak szybko, jak na to pozwala stan krążenia – 400-800 ml potrójnie zagęszczonego liofilizowanego osocza lub krwi.

-6. Kiedy pacjent zaczyna oddychać samodzielnie, ale nie wcześniej, podać 10 mg edrofonium. Jeżeli spowoduje to poprawę, można podać atropinę i prostygminę w powtarzanych małych dawkach. Donoszono o przypadkach bloków podwójnych, nie ustępujących po prostygminie.

-7. Badanie krewnych pacjenta. Zastosowanie środków zwiotczających w leczeniu elektrowstrząsami (elektropleksja). Wstrząsy zostały użyte w psychiatrii po raz pierwszy w r. 1934 przez Medunę, który wywoływał je względnym przedawkowaniem kardiazolu217. Cerletti i Bini w r. 1938 wywołali drgawki za pomocą prądu elektrycznego218. Bennett w r. 1940210, aby zmodyfikować drgawki kardiazolowe, użył kurary, jeszcze nim znalazła zastosowanie w anestezji. Huguenard i Bouś zastosowali w r. 1948 gallaminę podczas elektrowstrząsów. Sukcynylocholina została użyta w tym celu w r. 1951 przez Holmberga i Thesleffa220.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>