Babesia microti Franca

Występowanie. Kosmopolityczny pasożyt krwi występujący w warunkach natu-ralnych u dziko żyjących gryzoni i u owadożernych może być czynnikiem etiolo-gicznym groźnej dla życia inwazji u ludzi.

Budowa i rozwój. Podobnie jak u innych Apicomlexa cykl rozwojowy przebiega u dwóch żywicieli. Dla B. microti żywicielami pośrednimi są gryzonie (może być też człowiek), a żywicielami ostatecznymi – kleszcze. Schizogonia przebiega w krwinkach czerwonych. Jednakże w jej początkowej fazie B. microti ma zdolność wnikania również do limfocytów. Schizont wielkości 1,0-2,5 pm, kształtu gruszkowatego, nie tworzy z hemoglobiny ziarnistości pigmentu może dzielić się wielokrotnie wewnątrz tej samej krwinki czerwonej. Merozoity po dwóch kolejnych podziałach często układają się w charakterystyczny, tzw. krzyż maltański. Dalsza faza schizogonii

– tworzenie progamet oraz sporogonia przebiegają u larwy i postaci nimfy kleszczy

– Ixodes ricinus lub Ixodes trianguliceps. W toku dalszego rozwoju powstają w środkowej części jelita izogamety, które po połączeniu wytwarzają kinety, rozwijające się w komórkach epidermy, w cewkach Malpighiego i hemolimfie ostatnia faza sporogonii – tworzenie sporozoitów (postacie inwazyjne dla żywicieli pośrednich) – przebiega w gruczołach ślinowych kleszczy.

W mikroskopie elektronowym transmisyjnym wykazano, że budowa merozoitu Babesia odpowiada tej postaci rozwojowej Toxoplasma (ryc. 3.5). Wykryto też, że podobnie jak u Toxoplasma i Cryptosporidium roptrie wydzielają enzymy proteoli-tyczne ułatwiające inwazję.

Chorobotwórczość. B. microti – prawdopodobnie też B. bovis Babes, 1888 (pasożyt bydła) – wywołuje babeszjozę (babesiosis), która w ostrej postaci – prawdopodobnie kilka dni po zarażeniu sporozoitami ze śliną kleszcza – przypomina malarię, z napadami wysokiej temperatury, dreszczami i obfitym poceniem się oraz z hemo- globinurią (produkty rozpadu hemoglobiny w moczu). Opisano śmiertelne inwazje u ludzi z niedoborami immunologicznymi lub po usunięciu śledziony (splenekto- mia).

Wykrywanie. W preparatach trwałych barwionych krwi, sporządzonych w postaci rozmazu, w krwinkach czerwonych znajduje się postacie schizontów lub merozoity, które mogą układać się w sposób przypominający krzyż maltański. Wobec trudności rozpoznawania u ludzi babeszjozy wskazane jest szczepienie dootrzewne myszy krwią chorego i badanie krwi zwierząt, w ciągu 21-28 dni. W Polsce wykryto ostatnio B. microti u nornicy rudej (Siński, Karbowiak), co wskazuje na możliwości występowania tego pasożyta także u ludzi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>