ANESTEZJA DYSOCJACYJNA

Ketamina (Ketalar). Ketamina jest to chlorowodorek 2-o-chlorofenylo-2-metyloaminocy- kloheksanonu. Jest białą, krystaliczną s-ubstancją o charakterystycznym zapachu. Łatwo rozpuszcza się w wodzie, pH 10% roztworu waha się od 3,5 do 4,1. Dostarczana jest w roztworach 1, 5 i 10%.

HISTORIA. Pokrewny związek, fencyklidynę (Sernyl), wycofano z użycia w anestezji38 z ‚ powodu wysokiej częstości występowania halucynacji39. Nadal stosowana jest u zwierząt. Ketaminę wprowadzili Domino i Corssen’10 w r. 1965. Uważana za nowy, obiecujący środek, szczególnie przydatny w krajach mniej rozwiniętych oraz w warun-

kach polowych. W ciągu następnych lat znacznie wzrosło zainteresowanie tym związkiem, mającym pewne szczególne właściwości, odmienne niż inne środki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>