Anatomiczne postaci wady

Anatomiczne postaci wady. Transposilio uasorum (TV) dzielą się na proste (TV simplex) i złożone (TV complexus). Na przeglądowym zdjęciu rentgenowskim stwierdza się duże jajowato serce z wąską szypułą naczyniową, przy współistniejącym ubytku międzykomorowym rysunek naczyniowy płuc jest znacznie poszerzony, zwężenie zaś zastawki tętnicy płucnej sprawia, że rysunek naczyniowy jest skąpy. W zapisie ełektrograficznym stwierdza się przerost prawej komory i prawego przedsionka.

Badanie angiolcardiograficzne, wykonane w dwóch płaszczyznach, w płaszczyźnie bocznej wykazuje tuż za mostkiem odchodzącą od prawej komory aortę, w tylno-

-przedniej – odchodzącą od lewej komory tętnicę płucną (ze zwężeniem lub bez zwężenia zastawkowego). Ciśnienie w prawej komorze jest zwykle wysokie, w lewej niskie lub podwyższone, wysokie w przypadkach zwężenia zastawki pnia płucnego. Wejście do pnia płucnego cewnikiem jest nieraz bardzo trudne, co uniemożliwia obliczenie przepływów i oporów płucnych, to zaś ma zasadnicze znaczenie dla oceny stopnia nadciśnienia płucnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>