Analgezja miejscowa

Historia. Era nowoczesnej miejscowej analgezji rozpoczęła się wraz z wprowadzeniem do praktyki lekarskiej kokainy przez Kollera w r. 18841.

Rozpylony eter użyty został przez B. W. Richardsona w r. 18662, a rozpylony chlorek etylu przez Rothensteina w r. 1880 i P. Redarda w r. 18903. Analgezję nasiękową popularyzowali Karl Ludwig Schleich (1859-1922) w Berlinie (1892)4 i Reclus (1847-1914) w Paryżu (1890)B.

Blokadę nerwową zastosowali w*.r. 1884 Halsted6 i Hall w Nowym Jorku. Nowe leki próbowali na sobie, będąc badaczami i obiektami doświadczalnymi jednocześnie. W trakcie badań nad kokainą padli ofiarami narkomanii. Arthur E. Barker w r. 1899 stosował beta-eukainę7 do analgezji nasiękowej w Szpitalu University College8. Braun (1856- -1917) wprowadził adrenalinę w r. 1903 do analgezji miejscowej9.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>