ACETYLOCHOLINESTERAZA

-3. W CHOROBIE. Nabyty niedobór cholinesterazy może zaistnieć u bardzo ciężko chorych, w przypadkach wyniszczenia, z niedokrwistością, z zaburzeniami równowagi elektrolitowej, u pacjentów odwodnionych, z chorobą miąższu wątroby, żółtaczką mechaniczną, chorobą nowotworową, w przypadkach zatruć środkami fosforoorganicznymi, a także u pacjentów naświetlanych w celach leczniczych promieniowaniem jonizującym. Jednak nawet przy wyjątkowo niskiej aktywności cholinesterazy hydroliza środka zwiotczającego podanego w pojedynczej dawce 50-100 mg przedłuża się jedynie o parę minut142. Niskie stężenie albumin (bez albuminemii) i wysokie wartości AspAT (trans- aminaza asparaginowa) lub A1AT (transaminaza alaninowa) w surowicy, wskazujące na możliwość uszkodzenia wątroby, każe bardzo uważać przy stosowaniu sukcynylocholiny.Czas działania tego środka jest krótszy u pacjentów w Londynie niż w Nowym Jorku143.

Cholinesteraza. Acetylocholinesteraza i cholinesteraza są enzymami katalizującymi hydrolizę estrów cholinowych z wytworzeniem choliny i pochodnego kwasu (p. też: Whitby L. G., Br. J. Anaesth., 1974, 46, 564).

-1. ACETYLOCHOLINESTERAZA (acetylohydrolaza acetylocholiny E.C. 3.1.1.7) w klasyfikacji Komisji Enzymów pierwsza cyfra oznacza ogólny podział (3 oznacza hydrola- zę), druga – rodzaj hydrolizowanego wiązania (1 oznacza CHOH), trzecia – rodzaj energii wiązania, na które enzym działa (1 oznacza NADP), czwarta – kolejny numer danego enzymu, tj. specyficzna cholinesteraza, cholinesteraza czerwonolcrwinkowa (opi-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>